Klubben i mitt hjerte

KLUBBEN I MITT HJERTE 2016

Årets Klubben i mitt hjerte-kampanje er den 13. i rekken.

Norges idrettsforbund, Nordea, P4 og Dagbladet står sammen om kampanjen
Klubben i mitt hjerte som går frem til lørdag 26. november.

Kr 400.000 fra Nordea skal deles ut. Blir det din klubb som vinner?

– Det skal deles ut 30 pengepremier á 10.000 kroner og én hovedpremie på
100.000 kroner. Penger kommer alltid godt med på klubben. De kan for
eksempel sende trenere på kurs, kjøpe inn nytt utstyr eller bare bruke pengene
på en sosial kveld, forteller årets ambassadør – Henrik Christiansen.

Stem her.