Kompetanselørdag i Oslo – påminnelse !

Til våre medlemsklubber i Østlandet Vektløfterregion

Innbydelse til Kompetanselørdag !

Lederkurs og klubblederkonferanse 2018

Østlandet Vektløfterregion innbyr til lederkurs og klubblederkonferanse i Osloidrettens Hus.
Både klubbledere, styremedlemmer og ordinære medlemmer kan delta.

Tid      : Lørdag 01. september 2018, kl. 09.45.
Sted   : Møterom 338 (Bislet), Osloidrettens Hus, Ekebergveien 101, Oslo.

Dette er vår andre kompetanselørdag etter reetableringen av regionen for fem år siden..

Først holder Stein Erik Halck kurs over temaet: «Hva kjennetegner et veldrevet idrettslag?» Han vil blant annet komme inn på hva det faktisk innebærer å være styremedlem i et idrettslag, om ansvar, juss, økonomi, etc., samt 10 kjennetegn på en veldrevet klubb.

Etter lunsj settes situasjonen i vår egen region i fokus. Vi begynner med strategiplanen for 2017-2020. Først en situasjonsanalyse, deretter ser vi på sesongen 2019 og veien videre.
En god utvikling forutsetter at region og klubber samler seg om mål, strategi og planer.

Program:

09.45-10.00    Åpning ved Hans Martin Arnesen, Østlandet Vektløfterregion.
10.00-12.00    Lederkurs ved Stein Erik Halck, veileder hos Akershus Idrettskrets og
.                       
daglig leder i Drøbak-Frogn idrettslag: Hva kjennetegner en veldrevet .                        klubb?
12.00-12.45    Lunsj
12.45-15.00    Klubblederkonferanse ved Hans Martin Arnesen: Hvordan står det til i
.                        regionen nå? Hva skal vi satse på i 2019? Og hva bør vi gjøre videre?

Påmelding:
– Påmeldingsfrist, mandag 20. august 2018. Vennligst benytt vedlagte påmeldingsskjema.
– Hver klubb kan stille med inntil tre deltakere.
– Påmelding sendes samlet fra klubb til Hans Martin Arnesen på h.m.arnesen@gmail.com.
– Kursutgifter og servering dekkes av regionen.
– Regionen dekker ikke reiseutgifter.

Velkommen til lederkurs og klubblederkonferanse i Oslo !

Med vennlig hilsen
Østlandet Vektløfterregion

Hans Martin Arnesen
Leder

Påmeldingsskjema – Kompetanselørdag

Lederkurs og klubblederkonferanse 2018
Lørdag 01. september 2018, kl. 09.45, Osloidrettens Hus, Ekeberg, Oslo.

Klubb E-postadresse
Kontaktperson Telefon
Navn Fødsels-
dato
Adresse E-postadresse

Påmeldingsfrist: Mandag 20. august 2018.
Deltakerne skal meldes på gjennom sine klubber.
Hver klubb kan stille med inntil tre deltakere.
Påmelding sendes samlet fra klubb til h.m.arnesen@gmail.com