Kompetanselørdag med president Stian Grimseth

Oppmøtte: Johan Thonerud, Asta Rønning Fjærli, Christian Lysenstøen, Nicolai Roness

Foredragsholder: Stian Grimseth

Noe snaut oppmøte på årets kompetanselørdag, men vi hadde en flott dag med mye god input fra en med mye kunnskap og erfaring fra vektløfteridretten, næringslivet, prosjekt og sponsorarbeid.

Stian åpnet med å prate om hans møte med crossfit/functional fitness president Christer S. Idland. Her prater vi åpent om hvordan vi som vektløftere kan lære av CF/FF for å øke treningsmengden og bedre restitusjonen. Det blir satt finger på treningsmiljø spesielt, men også økt aktivitet for og av klubbenes medlemmer.

Hva skal til for å bli best? De beste i verden trener 2 ganger om dagen. Hvor ofte trener de beste i Norge? Har de engang treningsdagbok? Skal du bli best i Norge, best i Norden, best i Europa, best i verden? Da må du ha oversikt, du må vite hvordan formen er uken før et større stevne. Stian etterlyser mindre fokus på tabeller og excel-ark og mer hands-on med faktiske treningsdagbøker.

Vi peker på at utøvere muligens må kunne grunnleggende treningsprogrammering og planlegging. Utøveren må få eierskap til sin egen trening, kropp og personlige rekorder, sier Stian. Allikevel må ikke treningsmengden være for stor for at man skal klare å øke, sier Johan. Stian forteller interessant om oppkjøring til Atlanta i -96 og hvordan deres 3årsplan var strukturert med sitt periodiske fokus på styrke og teknikk.

Diskusjonen går videre over til hvordan programmer bør struktureres og det pekes på at man må ha mulighet til å justere programmer ut fra eget nivå den dagen, den uka og i perioden man jobber med. Johan peker på hvordan han og Daniel S. Roness trener med intuisjon for hver økt.

Stian prater om forbundets trenerordning og samarbeid med regionene, og litt om manglende struktur mellom de tre leddene, klubb, region og forbund, noe vi gjerne vil jobbe mer med.

Avslutningsvis holder presidenten et foredrag om hvordan de landet EM i Førde 2016 og hvilken suksess det var. Her håper vi i regionen på å kunne hjelpe til, men også å dra nytte av Stian m.fl. sin kompetanse fra dette stevnet.

Alt i alt en veldig bra kompetanselørdag og vi ser frem til fruktbart samarbeid med forbundet fremover.