Kort om forbundstinget 2018


Foto: Asta Rønning Fjærli.

NVFs forbundsting 2018

Søndag 18. mars 2018, Quality Airport Hotel Gardermoen.

Mens vi venter på protokollen fra årets forbundsting, kan det
nevnes at
vår region er bedre representert i NVF-styret enn
kanskje noen gang. Hilde Næss, Lørenskog AK, er president og
Fredrik Kvist Gyllensten, Christiania AK, er styremedlem.

Og på forbundstinget i helgen ble det foretatt et suppleringsvalg
til NVF-styret. Asta Rønning Fjærli, Oslo AK, ble valgt inn som
2. varamedlem til styret.
Her kan også nevnes at Asta på regionstinget, lørdag 03. mars
2018, ble valgt som styremedlem i Østlandet Vektløfterregion.