Kurs & samlinger 2018 i vår region

KURS OG SAMLINGER I VÅR REGION 2018 – PROGRAM

Vi har jobbet med saken i rundt to måneder, først i regionsstyret, så
under Klubblederkonferansen 23. september og deretter via internett
med bl.a. våre regionstrenere og kursinstruktører. Mange har fått
anledning til komme med innspill. Nå er vi i mål.

Søknadsfristen for tilskudd fra NVF er i dag, 15. november 2017.
Vår søknad ble ferdigstilt og sendt søndag 12. november 2017.
Et par av tiltakene finansierer regionen selv.

Som dere vil kunne se av programmet, tar vi hele regionen i bruk.
Her er vårt program for kurs og samlinger i 2018:
ØVR 2018 – Kurs og samlinger