Kurstilbud fra idrettskretsene

Kurs - april 2016

KURSTILBUD FRA IDRETTSKRETSENE I APRIL 2016

Nedenfor er en oversikt over noen kurstilbud fra de fire idrettskretsene våre.

AKERSHUS
12. april: Klubbens styrearbeid i praksis (Strømmen).
Se her: Klubbens styrearbeid i praksis

OSLO
06. april: Informasjon om kommunale tilskuddsordninger.
Se her: Kommunale tilskuddsordninger

ØSTFOLD
02-03. april (påmelding senest 28. mars): Østfoldidrettens kurshelg 2016.
Se her: Østfoldidrettens kurshelg

OPPLAND
Fra 15. mars: You Tube Webinar (WEB-seminar) i KlubbAdmin.