Jarleif midlertidig sportssjef!

Logo - NVF

JARLEIF AMDAL MIDLERTIDIG SPORTSSJEF

NVF meddeler i dag, 25. april 2017:

NVF vedtok i siste styremøte, 20. april 2017, å ansette Jarleif Amdal i en midlertidig stilling som sportssjef fra og med 20. april til 01. oktober 2017.

Stillingens størrelse er 40 %. I stillingen ligger også treneransvaret i NVF i samme periode.