Momskompensasjon – siste frist 15. august !

Momskompensasjon
MOMSKOMPENSASJON FOR 2015 – NIF INFORMERER

Søknadsfristen er mandag 15. august 2016.

Tildeling av momskompensasjon for regnskapsåret 2015 vil bli
offentliggjort på www.idrettsforbundet.no, i begynnelsen av
desember 2016.
Utbetaling vil bli foretatt rett i etterkant av offentliggjøringen.

For nærmere informasjon se:
Momskompensasjon her
Vare- og tjenestemoms her