NM Junior 2017 – siste frist !

Vigrestad logoLogo - NVF

NM JUNIOR 2017 – INNBYDELSE !

Vigrestadhallen, lørdag 29. april 2017.

Påmelding
Siste frist i morgen, lørdag 01. april 2017 !

Påmelding med løfternes navn, besteresultat denne sesongen og
fødselsdato sendes NVF med kopi til Vigrestad IK, Tor Steinar Herikstad,
innen lørdag 01. april 2017. Reservering av hotellrom skjer direkte til
hotellet innen samme frist. Oppgi bookingkode ”2804VIGR”.

Startkontingent
Kr 300,- per løfter som deltar på NM Junior.
Må være sendt senest en uke etter påmeldingsfrist.

Startlisens
Startlisensen per løfter, kr 300,-, må være betalt til NVF senest én uke
etter påmeldingsfrist.

Innbydelse NM Junior 2017 – Innbydelse