NM Lag 2016 – Bronse til Spydeberg Atletene !

Daniel Roness
Foto: Daniel Roness.

NM LAG 2016 – BRONSE TIL SPYDEBERG ATLETENE !

Vigrestad, lørdag 19. november 2016.

Bronse til Spydeberg Atletene med 1 554,22 poeng.
Daniel Roness, 346,47 poeng, hadde et godt forsøk på 150 kg
i støt, som ville vært ny norsk rekord i 69 kilosklassen.
Han vendte også greit 153 kg, men lyktes ikke i overstøtet.
Ellers besto laget av Tomas Fjeldberg 313,42 poeng,
Robin Andresen, 305,62 poeng,  Henrik Walter Pettersen,
294,78 poeng, Ole Morten Joneid,  294,02 poeng,
Marius Eliassen, 282,66 poeng.

Gull til Tønsberg Kameratene med 1 654,42 poeng.
Kim Eirik Tollefsen gjorde 374,69 poeng og ble stevnet beste
mannlige løfter. Han oppnådde det forhåndsstipulerte
kvalifiseringskravet for EM i Split 2017. For øvrig besto laget av
Jarleif Amdal, 355,09 poeng, Roger B. Myrholt, 346,95 poeng,
Mats Olsen 315,31 poeng, Per Arne Marstad, 260,71 poeng og
Even H. Walaker, 262,37 poeng.

Sølv til Tambarskjelvar IL med 1 632,32 poeng.
Laget besto av Sindre Rørstadbotnen, 356,32 poeng. Han
prøvde på hele 192 kg i støt uten å lykkes denne gangen.
Vebjørn Varlid, 337,89 poeng, Tore Gjøringbø. 329,19 poeng,
Jantsen Øverås, 304,24 poeng, Stein Inge Holstad,
304,72 poeng, Vemund Holstad 250,07 poeng,

Vigrestad IK
Det ble en fjerdeplass til arrangøren, Vigrestad IK, med
1 531,92 poeng.