NM Lag 2018 – innbydelse !

NM LAG 2018

 

Til alle kvalifiserte lag tilsluttet Norges vektløfterforbund

 

Innbydelse til NM Lag 2018

  Nidelv Vektløfting og Trondheim Atletklubb har gleden av å invitere til NM lag i vektløfting. Vi ønsker NVF, løftere, ledere, funksjonærer og entusiaster velkommen til gode vektløfterdager i Trondheim.
Sted : Rostenhallen, Østre Rosten 39, 7075 Tiller
Tid: Lørdag 17. november kl. 09.00 Veteran og junior kvinner og menn, samt ungdom kvinner

Søndag 18. november kl.09.00 ungdom menn og senior begge kjønn.

Vi tar sikte på å løfte på to plattformer begge dagene.

 

Innveiing: Lørdag kl. 07:00-08:00.

Lørdag kl. 07:00-08:00.

All innveiing skjer i Rostenhallen.

 

Påmelding: Påmelding på vedlagte skjema innen 25. oktober med kopi til NVF vektlofterforbundet@idrettsmail.no

 

Startkontingent: kr. 400,- pr. deltaker betales seinest 1 uke etter påmelding.

 

NM lisens Må være betalt til NVF innen 1 uke etter påmeldingsfristen

 

Overnatting: Hver enkelt må bestille hotell selv. Gå til: www.scandichotels.no/trondheim

Oppgi kode: BNOR161118

Frist: 10. oktober 2018

Pris:

Scandic Solsiden:     Kr. 890,- pr standard enkeltrom/ pr natt inklusiv frokost

Kr. 990,- pr standard dobbeltrom/ pr natt inklusiv frokost

Scandic Bakklandet: Kr. 1050,- pr standard enkeltrom/ pr natt inklusiv frokost

Kr. 1150,- pr standard dobbeltrom/ pr natt inklusiv frokost

Bestillingen må garanteres med kredittkort ved bestilling. Etter fristens utløp kan vi dessverre ikke garantere verken rom eller pris, men vil så klart gjøre så godt vi kan.

 

NM-middag: Det legges ikke opp til ordinær bankett, men reservert bord på Una for de som ønsker mat etter stevnet. Bordsetting fra kl 20.45.

 

Regler: Det blir konkurrert og premiert etter NVFs lover og regler.

Alle løftere skal bruke reglementert antrekk.

Påmelding til NM Lag 2018

 

Sendes til (bruk helst e-post):

Norges Vektløfterforbund

 

 

e-post: vektlofterforbundet@idrettsmail.no

 

 

 

e-post: morten.krotoy@gmail.com

 

Påmelding fra:    
Klubb:  
Adresse:  
Kontaktperson:   e-post:
  Tlf:  

 

Melder på følgende løftere i kronologisk rekkefølge i konkurransen:

Informasjon om startberettigelse
Navn Født Betalt lisens
2018
Ren utøver
Ja Nei Ja Nei
  Veteran
1  
2  
3  
4  
   
  Ungdom jenter
1  
2  
3  
4  
   
  Ungdom gutter
1  
2  
3  
4  
   
  Junior kvinner
1  
2  
3  
4  
   

 

 

 

 

 

  Junior menn
1
2
3
4
 
  Senior kvinner
1
2
3
4
 
  Senior menn
1
2
3
4
5
6

 

 

 

Samlet startkontingent kr.__________ er satt inn på kontonummer 4200 14 15128

Trondheim Atletklubb.

Merk giroen nøye med hva innbetalingen gjelder

 

 

Sted:                                      Sign: