NM Vektløfting Senior 2018


Tambarskjelvar IL

NM VEKTLØFTING SENIOR 2018 – INNBYDELSE

Innbydelse her: NM Senior 2018 – innbydelse

Klubber

Ift å få en tilfredsstillende forutsigbarhet for avviklingen av NM senior 2018 har AU i NVF bestemt at de som har løftet MINDRE ENN 8 % over kvalifikasjonskravet til NM, i kvalifiseringsperioden, løfter på fredag ettermiddag.

Påmeldingsskjemaets kolonne «beste resultat i kvalifiseringsperioden»  blir utgangspunktet for denne beregningen når påmeldingsfristen er over.
___________________

Med hilsen
Arne Grostad
Generalsekretær