Nordisk Mesterskap 2016 – laguttak !

Logo -Nordisk Vektløfterforbund

NORDISK MESTERSKAP SENIOR 2016 – LAGUTTAK

Nordisk mesterskap i vektløfting senior 2016, arrangeres
lørdag 01. – søndag 02. oktober, i Rovaniemi, Finland.

Fra vår region er to løftere fra Spydeberg Atletene tatt ut på laget,
nemlig Daniel S. Roness og Tomas Fjeldberg.

Se hele laget her: Nordisk 2016 – laguttak