NVF – invitasjon til seminar og ting 2019

Norges Vektløfterforbund – Invitasjon til
Utviklingsseminar og forbundsting 2019

Utviklingsseminar – lørdag 23. mars 2019, kl. 12.00, Scandic Hell
Forbundstinget 2019 – søndag 24. mars 2019, kl. 10.00, Scandic Hell

  • Saker som ønskes behandlet på tinget, må normalt være NVF i hende senest 8 uker før tingdagen, innen 21. januar 2019.

  • Påmelding med fullmakter må være NVF i hende senest 15. februar 2019.

  • Fullstendig saksliste vil bli sendt ut senest 14 dager før tinget.

Invitasjon her: NVF 2019 – Invitasjon, klubblederseminar og Ting