NVF Søker utdanningskonsulent


NVF SØKER UTDANINGSKONSULENT

Av Arne Grostad

NVF styrker arbeidet opp i forbindelse med barn og ungdom.  Samtidig blir kompetanse og utdanning viktige områder for  utdanningskonsulenten.

I NVFs strategiplan er det fastsatt konkrete mål på områdene utdanning og kompetanse, samt rekruttering og tilrettlegging for barn og unge. På bakgrunn av dette er det opprettet en stilling som utdanningskonsulent.

Utdanningskonsulenten

    • skal ha ansvar for arbeid med tiltak som skaper økt aktivetet for barn og unge, og som legger til rette for at barn og unge utvikler seg i tråd med norsk idretts mål og verdier.
    • er ansvarlig for det administrative arbeidet ifm trener-, dommer-, og klubbutviklingskurs, inkl. rapportering i SportsAdmin, organisering og økonomisk oppfølging.
    • leder utdanningsutvalget, som er et rådgivende og utviklende organ ifm NVFs satsing på utdanning.
    • bør ha tilholdssted på Østlandet.

Utlysingstekst vedr utdanningskonsulent i NVF