Logo - NVF

STRATEGI- OG LEDERUTVIKLINGSSEMINAR 2017

NVF holder seminar nå på lørdag, 25. mars 2017,
Rica Gardermoen Hotel.

Seminaret starter kl. 13.00.

Se agende her: NVF Agenda seminar 25.03.17