NVF Tiltaksplan 2017 – tidsfrist

Logo - NVF

TILTAKSPLAN 2017 – TIDSFRIST

NVF minner om at for å få opp en tiltaksplan for 2017, må klubber og kretser/regioner
melde inn tiltak (løfterskoler, dommerkurs, treningssamlinger, trenerkurs, etc.) som de
planlegger å gjennomføre i 2017 til NVFs forbundskontor innen 01. desember 2016. 

For Østlandet Vektløfterregion, og tilknyttete klubber, er dette allerede gjort, via regionen.

Unntaket er Trener 2 kurs, som vil bli arrangert i regi av NVF.