Årsmøte

NVF UTVIKLINGSSEMINAR OG FORBUNDSTING 2017

Både seminar og forbundsting avholdes på Scandic Gardermoen Hotel.

Utviklingsseminaret avholdes lørdag 25. mars, kl. 12.00.
Deltakeroversikt: NVFs utviklingsseminar 25.03.17 – deltakere

Forbundstinget avholdes søndag 26. mars, kl. 10.00.
Oversikt over delegater: NVFs Ting 2017- delegater

Tingdokumentet ses her: NVFs Årsberetning for 2016