Hilde NæssLogo - NVF

NVF FORBUNDSTING 2017 – VALGKOMITEENS INNSTLLING :

Hei

Her er valgkomiteens enstemmige innstilling og en presentasjon av
Hilde Næss som vedlegg:

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL STYRE I NVF

President      : Hilde Næss, Lørenskog AK
Visepresident: Tryggve Duun, Trondheim AK
Styremedlem: Katarina Sederholm Hoff, Stjørdal AK,
Børge Aadland, A.K. Bjørgvin,
Fredrik Kvist Gyllensten, Christiania AK
Varamedlem: Tor Steinar Herikstad, Vigrestad IK,
Ingvild Pettersen Ervik, I.F. Tønsberg Kameratene

Presentasjon av kandidatene:

Hilde Næss har bred organisasjonserfaring både i og utenfor idretten.
Hun har drevet aktivt i styrkeløft og vektløfting, og har vært engasjert
organisasjonsmessig i begge idrettene. I styrkeløft har hun jobbet i regionstyret
og har vært leder i klubben mens den gikk fra å være en ren styrkeløftklubb, til
den nå er klart dominert av vektløfting. Hennes mål er å styrke regionsleddet i
NVF ved å tydeliggjøre mandatet og satse på å utdanne både trenere og ledere
i hver region. Målet er at flere skal jobbe for at NVF skal nå målene som er satt,
både i bredden og i forbindelse med toppidrett.

Tryggve Duun er den i NVF med bredest erfaring på det organisatoriske
området, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Han er et arbeidsjern og vil
representere kontinuiteten i styret.

Katarina Sederholm Hoff har i en årrekke ført regnskapet gratis for
Norges Vektløfterforbund.

Børge Aadland er veteranløfter, og vil fungere som representant for de
aktive veteranene.

Fredrik Kvist Gyllensten er regionstrener og var med på å stifte
Christiania Atletklubb.

Tor Steinar Herikstad representerer en klubb som arrangerer mange
norske mesterskap.

Ingvild Pettersen Ervik er sekretær i vektløfterregionen T.V.B., styremedlem
i vektløftergruppa og vara til hovedstyret i Tønsberg Kameratene.

På denne måten har vi prøvd å skape en god geografisk fordeling med
representanter fra både store og små klubber. Begge kjønn er selvsagt
representert. Vi har også tilstreba å sette sammen et styre med kompetanse på
forskjellige felt.

Med vennlig hilsen
Johan Thonerud
Leder valgkomité NVF

Presentasjon av Hilde Næss: Hilde Næss – presidentkandidat