NVF – valgkomiteens innstilling

Logo - NVF
Hei

Her er valgkomiteens enstemmige innstilling:

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL STYRE I NVF

President:        Hilde Næss, Lørenskog AK
Visepresident: Tryggve Duun, Trondheim AK
Styremedlem:  Zekiye Nyland, Tysvær VK,
Børge Aadland, AK Bjørgvin,
Fredrik Kvist Gyllensten, Christiania AK
Varamedlem: Tor Steinar Herikstad, Vigrestad IK
Gunnar Knudsen, Grenland AK

Presentasjon av kandidatene:
Hilde Næss har bred organisasjonserfaring både i og utenfor idretten. Hun har drevet aktivt i styrkeløft og vektløfting, og har vært engasjert organisasjonsmessig i begge idrettene. I styrkeløft har hun jobbet i regionstyret og har vært leder i klubben mens den gikk fra å være en ren styrkeløftklubb, til den nå er klart dominert av vektløfting. Hennes mål er å styrke regionleddet i NVF ved å tydeliggjøre mandatet og satse på å utdanne både trenere og ledere i hver region. Målet er at flere skal jobbe for at NVF skal nå målene som er satt, både i bredden og ifm toppidrett.

Tryggve Duun er den i NVF med bredest erfaring på det organisatoriske området, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Han er et arbeidsjern og vil representere kontinuiteten i styret.

Zekiye Nyland er landslagsutøver, og vil fungere som representant for de aktive løfterne.

Børge Aadland er veteranløfter, og vil fungere som representant for de aktive veteranene.

Fredrik Kvist Gyllensten er trener og var med på å stifte Christiania Atletklubb.

Tor Steinar Herikstad representerer en klubb som arrangerer mange norske mesterskap.

Gunnar Knudsen er fra Grenland, og mest aktive på det organisatoriske plan.

På denne måten har vi prøvd å skape en god geografisk fordeling med representanter fra både store og små klubber. Begge kjønn er selvsagt representert. Vi har også tilstreba å sette sammen et styre med kompetanse på forskjellige felt.

Med vennlig hilsen

Johan Thonerud
Leder valgkomité NVF