NVFs ting 2016 – noen vedtak

Logo NVF

NORGES VEKTLØFTERFORBUNDS FORBUNDSTING 2016
Søndag 03. april 2016, Rica Hotel Gardermoen.

Tinget hadde i alt 39 fremmøtte, hvorav 24 med stemmerett.
Torstein Dæhlin ble valgt til dirigent og Hilde Næss til sekretær.

Da det var ikke valg i år, ble det ikke noen endringer i forbundsstyret, eller i de øvrige vervene i NVF.

For øvrig var det et saklig ting med konstruktive debatter. Av de mange vedtakene som ble truffet kan nevnes:

Lovendring
Forbundsstyret ble gitt fullmakt til å innføre fremtidige endringer i NVFs lov som følge endringer i NIFs lovnorm for særforbund. Ettersom NVF er forpliktet til å følge denne lovnormen, vil det være naturlig at endringene NVFs lov gjennomføres når NIF endrer lovnormen, uten at styret må spørre Tinget om dette hver gang det skjer.

Veteran-NM
Etter en relativt stor debatt ble det vedtatt med 13 mot 8 stemmer at NM Veteran skilles ut og arrangeres som eget stevne fra og med sesongen 2017.

Forbundsstyret fikk i oppdrag å finne et passende tidspunkt for Veteran-NM 2017.

Terminliste 2017
21. januar:   Østlandsmesterskapet / Norges Cup 1. runde – Larvik AK.
17-19. februar:  NM senior – Tyssvær VK
29. april:  NM Junior / Norges Cup 2. runde – Vigrestad IK.
10. juni:  RM 5-kamp – Gjøvik AK.
15-16. september:  NM 5-kamp / Norges Cup 3. runde – Larvik AK.
21. oktober:  Regionsmesterskapet – Christiania AK.
11. november:  NM Ungdom – Breimsbygda IL & IL Brodd.
01-02. desember:  NM Lag og Norges CP – Avgjøres senere.

Det ble vedtatt at tildeling av Krets-/regionsmesterskap ikke foretas på forbundstinget, men av styret i vedkommende krets eller region.
Tildeling av RM og RM 5-kamp 2017 er således foretatt av styret i vår region, etter at klubbene er blitt forespurt om sin interesse for disse mesterskapene.

o0o