Nye regler om personvern

 

 

 

 

 

 

 

 

NYE REGLER OM PERSONVERN

Norges idrettsforbund har i dialog med Datatilsynet, gjennomført en prosess for å etablere en ny norm for informasjonssikkerhet i idretten.

NIF tar sikte på at den nye normen for informasjonssikkerhet er klar tidlig i 1. kvartal 2018. Den nye normen for informasjonssikkerhet vil omfatte alle organisasjonsledd under idrettsforbundet.

Se her: Nye regler – personvern