Nyhetsbrev fra Akershus Idrettskrets

AIK - god jul 2016

NYHETSBREV FRA AKERSHUS IDRETTSKRETS

Skattedirektoratet har kommet med en uttalelse om at de fra 01. januar 2018
vil endre praksis for når plikt til å betale arbeidsgiveravgift foreligger.
Nyhetsbrevet inneholder selvsagt også andre og hyggeligere ting.

Se brevet fra AIK her: Nyhetsbrev