Oppland IK
OPPLAND IDRETTSKRETS HAR AVHOLDT KRETSTING

Tinget ble avholdt på Lillehammer Hotell, lørdag 23. april 2016.

Her kan dere se resultatet av valget: Nytt styre i Oppland IK.