Oslo - Ekebrgsletta
OSLO IDRETTSKRETS – NYHETSBREV NR. 9 – 2016

Historisk vedtak for Osloidretten. SeHistorisk vedtak

Drømmen er å realisere tre nye hallflater, kampidrettslokaler,
styrketreningssal, dansesal etc, samt klubbhus og fellesarealer for
Osloidretten og Bækkelagets Sportsklubb.

Hele nyhetsbrevet her: OIK – Nyhetsbrev nr. 9 – 2016