Oppland Idrettskrets – Nyhetsbrev


Nyhetsbrev fra Oppland IK !

Les om blant annet ny Personvernforordning og internkontrollpakke.

Den nye Personvernforordningen innebærer en rekke strengere krav for alle som behandler personopplysninger, og det er viktig at idretten håndterer dette på en skikkelig måte. For å sikre en best mulig etterlevelse av kravene, er det blant annet krav til at det enkelte idrettslag har et internkontrollsystem.

NIF har innledet et samarbeid med Deloitte om utvikling av en internkontrollpakke med maler for bruk hos idrettslagene. Denne pakken vil bli lagt tilgjengelig for alle idrettslag tidlig i august.

Klikk her: Nyhetsbrev fra Oppland Idrettskrets