Oslo Idrettskrets ting – nytt styre !

OIK - nytt styre

OSLO IDRETTSKRETS 39. ORDINÆRE TING

Oslo Idrettskrets (OIK) avholdt sitt kretsting, lørdag 11. juni 2016, på
Quality Hotel Mastemyr, Kolbotn.

Det var fremmøtt 96 delegater med full tale- og stemmerett. I tillegg var det et antall
gjester, blant andre idrettspresident Tom Tvedt.

Idrettsanlegg
En gjenganger blant sakene på kretstinget er mangel på idrettsanlegg i Oslo.
Dette er også uten sammenligning den viktigste saken for oss som løfter vekter.
Raymond Johansen (Ap), leder av Oslo nye byråd, var én av innlederne til tinget.
Han holdt et meget bra innlegg der han konstaterte at det må bygges ikke mindre
enn 500 idrettshaller for at Oslo skal komme opp på landsgjennomsnittet.

Valg
Siste punkt på agendaen var som vanlig, valg. OIKs leder mange i år, Norvald Moe,
takket av. Han fikk mye heder, inkludert en pris av idrettspresidenten, Tom Tvedt.
Samtlige foreslåtte kandidater til styret, og andre verv, ble valgt med akklamasjon.
Det nye styret kan derfor leses rett ut fra forslaget her

For øvrig var det et saklig og godt gjennomført ting.