Østlandet Vektløfterregion – møtereferat

Logo ØVR standard
REFERAT FRA STYREMØTE 2016-01.

Tid : Torsdag, 14. januar 2016, kl. 18.00.
Sted : Åsdalsveien 19 B, Oslo.
Til stede : Hans Martin Arnesen, Johan Thonerud, Rebecca Tiffin og
Andreas Nordmo Skauen.
Ikke til stede : Celine Olsen og Bent Furevik.
Referent : Hans Martin Arnesen.

AVSLUTTEDE SAKER

01/15 HANDLINGSPLAN
02/15 ØKONOMI
08/15 PROFILERING
10/15 RM 2015
15/15 STREAMING

VIDEREFØRTE SAKER

03/15 KURS OG SAMLINGER
– Kurs 2015.
• RT har fulgt opp henvendelsen til NVF om dommerkurs høsten 2015 /våren 2016, og dommerkurs ble gjennomført i Oslo 14-15. november 2015.

Ansvarlig : Rebecca Tiffin.
Status : Avsluttes.

12/15 REGIONSTRENERORDNING
– Innspill til NVF om regionstrenere.
• HMA har sendt forslag til NVF. NVF er ikke uenig i modellen, men mener den må utredes videre. Styret avventer utviklingen og legger saken på is inntil videre.

Ansvarlig : Hans Martin Arnesen.
Status : Avsluttes.

NYE SAKER

01/16 ØKONOMI
– Årsregnskap 2015
• Årsregnskap er utarbeidet og revidert.
– Styret vedtok følgende satser for tilskudd til mesterskap innenfor regionen:
• NM & NM V: kr 5000,-, RM: kr 4 000,-, ØM, NM U, NM J og NM Lag: kr 3 000,-.

Ansvarlig : Johan Thonerud.
Status : Videreføres.

02/16 HANDLINGSPLAN 2016
– Forslag til handlingsplan 2016 ble behandlet.

Ansvarlig : Hans Martin Arnesen.
Status : Videreføres.

03/16 KURS OG SAMLINGER
– Det er viktig at regionen informeres om kurs og andre tiltak som klubbene gjennomfører.
– Regionen har spurt klubbene om hvilke trener- og dommerkurs de ønsker i 2016.
• Christiania AK og Gjøvik AK ønsker dommer- og trenerkurs. Nærmere detaljer om tidspunkter, etc. avtales med NVF mens regionen holdes informert.
• Det blir vintersamling i januar og sommersamling i juli på Gjøvik. Invitasjon til vintersamlingen er lagt ut.
• Klubbene informerer regionen om gjennomføring av vektløfterskoler.

Ansvarlig : Rebecca Tiffin.
Status : Videreføres.

04/16 REGIONSTING 2016
– Tid og sted for regionstinget.
• Lørdag 05. mars 2016, kl. 12.00, Spydeberhallen, Spydeberg.
– Styret behandlet årsberetning 2015 som vil bli fremlagt på regionstinget 2016.
– Revidert årsregnskap 2015 er klart for fremleggelse på regionstinget.
– Styret vil innarbeide de vedtatte tilskuddssatser i forslag til budsjett for 2016 & 2017.
– Oppdatert lov for regionen i h.h.t. Idrettsstyrets nye lovnorm fremlegges på tinget.
– Det har vært kontakt med valgkomiteen.

Ansvarlig : Hans Martin Arnesen.
Status : Videreføres.

05/16 LEDERSEMINAR OG FORBUNDSTING 2016
– Representasjon på NVFs lederseminar 02. april 2016.
• RT og HMA representerer regionen på seminaret til NVF.
– Representasjon på NVFs forbundsting 03. april 2016.
• HMA representerer regionen på NVFs forbundsting.
– Informasjon mellom region og klubbene.
• Når klubber avtaler direkte med NVF, må regionen infomere, fordi en adekvat rapportering fra regionen til idrettskretsene kan avgjøre tilskuddenes størrelse.
– Nytt navn på Vestfold Vektløfterkrets?
• Regionen er informert om spørsmålet, men ønsker ikke å bli involvert.

Ansvarlig : Hans Martin Arnesen.
Status : Videreføres.

REFERATSAKER
– Østfold idrettskrets (ØIK) melder at Jeløy AK er godkjent som idrettslag i NIF/ØIK.
ØIK anbefaler den nye klubben å kontakte NVF og NSF.
– Fra Akershus idrettskrets er mottatt innkalling til ordinært kretsting, lørdag 16. april.

NESTE MØTE
Tid og sted for neste møte bestemmes senere.

Ansvarlig : Hans Martin Arnesen.
Status : Videreføres.

Se møtereferater under menyvalget Regionen, eller klikk her: Referater.

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *