Per Mattingsdal er gått bort

Per Mattingsdal 25.03.43 – 08.11.16

PerMattingsdal
Per Mattingsdal slik han likte det best. Som president i Juryen under NM i vektløfting 2016.

Tryggve Duun                                                                                                      09.11.2016

Per Mattingsdal f. 25.03.43 døde brått og uventet fra oss i går. Norsk og internasjonal vektløfting har mistet en fantastisk leder. Vektløfterforbundet har mistet sin kjære president, og sitt store samlingspunkt.

Per framsto som en samlende klippe som alle hadde tillit til. Blant vektløftere over hele verden ble han regnet som en av idrettens største faglige eksperter, og han nøt stor respekt for sin kompetanse og vennlige atferd.

Per begynte sin vektløfterkarriere som aktiv vektløfter. Deretter gikk han inn som tillitsvalgt, og han har hatt verv på alle nivåer i norsk og internasjonal vektløfting. Han var varamedlem og styremedlem i Norges Vektløfterforbund fra 1985-1989. Deretter var han visepresident i vektløfterforbundet fra 1989-1993, og han har vært president i Norges Vektløfterforbund fra 2005 og fram til nå.

I 1995 ble han valgt inn som styremedlem I EWF, og han beholdt dette vervet fram til 2008. Da ble han valgt til visepresident i EWF for perioden 2008-2012. For samme periode ble ble han også valgt inn som styremedlem i IWF. Da han ga seg som styremedlem internasjonalt i 2012, gikk han inn i EWFs «Technical commitee» fram til 2016. Men Per ga seg ikke med dette, i høst ble han enstemmig valgt som generalsekretær i Nordiska Tyngdlyftningsförbundet.

En stor del av Per Mattingsdals vektløfterkarriere har dreid seg om dommergjerningen. Han hadde internasjonalt dommerkort kategori I, og han har dømt flere OL, sittet i juryen både ved EM og VM, og han har dømt et utall nasjonale og internasjonale mesterskap.

Hjemme på Vigrestad var Per en klippe i det frivillige arbeidet i Vigrestad IK og i Rogaland vektløfterkrets. Han var vektløftingens ubestridte, demokratiske og diplomatiske leder i klubb og krets gjennom hele sin karriere. Han var en fantastisk drivkraft, og hans motivasjon og pågangsmot smittet over på andre. Hans engasjement førte blant annet til at to europamesterskap ble arrangert i kretsen.

Vi vet at Per var umåtelig stolt av sine barn Rune, Jostein og Håvard, og da de var yngre gikk de i sin fars fotspor og ble meget dyktige vektløftere. Pers kone Larisa, er også meget godt kjent både i det norske og internasjonale vektløftermiljøet, og det var på internasjonal representasjon at Per traff henne for noen år siden. Dette gjør at hele vektløftermiljøet kjenner familien. Medfølelsen og sorgen over Pers bortgang føles derfor ekstra sterkt. I løpet av det siste døgnet har vi mottatt kondolanser fra hele verden, og det uttrykkes sterk sorg og medfølelse.

Våre tanker og kondolanser går nå til Pers kone, barn, barnebarn og øvrige familie.  Vi tenker på dere og sørger med dere.

Det lyses fred over Per Mattingsdals minne.