Logo - NVF

REFERAT FRA NVF FORBUNDSSTYREMØTE NR. 5-2016

Norges Vektløfterforbund holdt forbundsstyremøte i Trondheim,
tirsdag 13. desember 2016.

Mange interessante saker ble behandlet, men ettersom vår region
har en akutt mangel på dommerinstruktør- og trenerinstruktør,
var forbundsstyrets behandling av dette særlig interessant.

Dommerkurs 2017
Rebecca Tiffin foreslås som dommerinstruktør (med forbehold
om at hun vil påta seg dette) i både Østlandet Vektløfterregion og
Telemark, Vestfold og Buskerud.

Trenerkurs 2017
Egon Vee-Haugen foreslås som trenerinstruktør (etter å ha fått
kurslæreropplæring eller deltatt på Trener 1 kurs for å lære modulene)
i Østlandet Vektløfterregion.

Se hele referatet her: NVF – 2016 Styremøtereferat nr. 5