Referat fra regionsstyremøte 2018-04

Referat fra styremøte 2018-04

Tid                   : Torsdag 16. august 2018, kl.18.00.
Sted                : Osloidrettens Hus, Rom 355, Ekebergveien 101, Oslo.
Til stede         : Johan Thonerud, Nicolai Roness, Celine Mariell Bertheussen og
.                          Hans Martin Arnesen.
Dessuten        : Fredrik Kvist Gyllensten og Egon Vee-Haugen.
Ikke til stede  : Andreas Nordmo Skauen, Asta Rønning Fjærli, Geir Johansen og
.                          Dag Aleksander Klethagen.
Referent         : Hans Martin Arnesen.

Styremøtereferat nr. 2018-03 er godkjent via e-post.

AVSLUTTEDE SAKER

04/18   FORBUNDSTINGET 2018
05/18   INTERNASJONALE DOMMERE
08/18   STØTTE TIL INNKJØP AV UTSTYR

VEDTATT PÅ INTERNETT

09/18   REPARASJON / OVERTAKELSE AV VEKT
10/18   REPRESENTASJON PÅ OSLO IDRETTSKRETS TING

VIDEREFØRTE SAKER

01/18   ØKONOMI

– Status.

 • Regionen har per dags dato kr 269 775,88 innestående på konto hos DNB.

– Ungdomsstipend.

 • Styret vedtok at beløpet settes til kr 2 500,- per ungdomsstipend i år 2018.

Ansvarlig       : Hans Martin Arnesen.
Status            : Videreføres.

02/18   HANDLINGPLAN

– Regionstrenerordning. Ansvar GJ.

 • Regionstreningssamling på Olympiatoppen, lørdag 12. mai 2018 hadde 15 deltakere fra 6 klubber. Instruktører var Fredrik Kvist Gyllensten og Egon Vee-Haugen..
 • Regional ungdoms-treningssamling, Gjøvik, lørdag 22. – søndag 23. september. Invitasjon er lagt ut. Påmeldingsfristen er søndag 09. september 2018.

– Regionslag.

 • Den første regionslagssamlingen ble avholdt 19. mai 2018 i Spydeberghallen, Spydeberg, og hadde 4 deltakere. Fredrik Kvist Gyllensten og Egon Vee-Haugen var instruktører for regionslaget.

– Kompetanselørdag – lederkurs, klubblederkonferanse. Ansvar HMA

 • Avholdes lørdag 01. september 2018 i Osloidrettens Hus, Oslo. Ekstern foreleser, Stein Erik Halck, holder kurs over temaet: “Hva kjennetegner et veldrevet idrettslag?” Invitasjon er lagt ut. Påmeldingsfrist er mandag 20. august 2018.

– Trener 1 Kurs Modul II, og Modul III, Spydeberg. Ansvar ANS.

 • Lørdag 29. – søndag 30. september og lørdag 13. – søndag 14. oktober 2018. NVF har satt en grense på 15 deltakere. Kravet om påmelding via systemet Minidrett har forårsaker en viss uoversiktelighet i registreringsprosessen.

– IWF Development Program

 • Avholdes 06-07. oktober 2018 på Quality Airport Hotel Gardermoen. Påmeldingsfrist lørdag 08. september. Regionen kan ha to deltakere og klubbene én deltaker hver. Styret vil innen fristen avklare hvem som skal påmeldes fra regionen.

Ansvarlig       : Hans Martin Arnesen.
Status             : Videreføres

07/18   MESTERSKAP 2018

– RM 5 kamp 2018, Norges cup 2.

 • Gjøvik AK var arrangør, lørdag 09. juni 2018. Det var 31 deltakere.

– RM 2018, Norges Cup 4, arrangeres 20-21. oktober 2018.

 • Gjøvik AK er arrangør og innbydelse er lagt ut. Påmeldingsfristen er lørdag 06. oktober 2018. Arrangementet er i rute.

Ansvarlig       : Johan Thonerud.
Status             : Videreføres.

NYE SAKER

11/18   STEVNER 2019

– Terminliste 2019

 • Inklusiv RM og RM 5.-kamp, har regionens medlemsklubber meldt inn i alt 79 stevner for 2019. Innen fristen, 01. september 2018, vil regionens terminliste 2019 bli sendt inn til NVF for approbasjon.

– Regions- og landsdelsmesterskap 2019

 • Landsdelsmesterskap (ØM) 2018 ble arrangert av Spydeberg Atletene. Dermed er det ikke vår tur til å arrangere ØM i 2019. Imidlertid er det kommet en forespørsel fra naboregionen om Spydeberg Atletene kan arrangere ØM 2019, noe klubben ikke ønsker.
 • RM 2019 ble tildelt Gjøvik AK, mens RM 5-kamp 2019 ble tildelt Spydeberg Atletene.

Ansvarlig       : Johan Thonerud.
Status             : Videreføres.

12/18   STRATEGI & PLANER FOR 2019

– Organisasjonen

 • Det råder usikkerheten om hvilke idrettskretser regionen vil sokne til etter 01.01.20.
 • Arbeidsfordeling og organisering av regionsstyret må forbedres i 2019.

– Regionstrenerordningen

 • Organisering, regions- og regionslagssamlinger, klubbesøk, etc. i 2019 ble drøftet.
 • Regionstrenerne vil levere forslag.

– Utdanning

 • Styret var enig om å holde dommerkurs våren 2019 og trenerkurs høsten 2019.

Nicolai Roness blir instruktør på dommerkurset i 2019.

 • Ideer om løfteskoler og andre kurs ble også drøftet, uten at det ble truffet vedtak.

Rekruttering

 • Med tanke på rekruttering av ungdom, ble samarbeid med ungdomsskoler drøftet.

Ansvarlig       : Hans Martin Arnesen.
Status             : Videreføres.

13/18   VANDREPOKAL

– Gjøvik AK har sendt inn forslag om vandrepokal i RM og RM 5-kamp.

 • Styret vedtok å avvente dette til regionsreformen i 2020 er avklart.

Ansvarlig       : Nicolai Roness.
Status             : Avsluttet

NESTE MØTE

Tid og sted for neste møte vil bli avtalt via e-post.

Ansvarlig       : Hans Martin Arnesen.