Vedlagt ligger referat fra styremøte avholdt 4. september 2019.

Referat ligger her: https://vektloftingost.no/wp-content/uploads/2019/09/REFERAT-FRA-STYREMØTE-2019-4.9.2019.docx