logo_and_slogan

REFERAT – REGIONSSTYREMØTE 2016-04  

Torsdag 25. august 2016, Åsdalsveien, Oslo.

Formålet med møtet var for det første å ta en gjennomgang av
den resterende del av årets handlingsplan. For det andre å starte
tankeprosessen i forbindelse med handlingsplanen for 2017.

Referat kan ses her: Styremøte 2016-04, referat