I helgen holdes det trener-2 kurs i Oslo. Jan Egil Trøan og Ronny Fevåg (foran) er kursholdere. Fra Østlandet vektløfterregion deltok (f.v.)
Christian Lysenstøen, Bent Furevik, Fredrik Kvist Gyllensten, Mauricio Kjeldner, Eva Lundberg og Robert Grønland.

Idag snakket vi blant annet om fysiologi og anatomi, deretter pratet vi mer om arbeidskrav og treningsplanlegging. Kvelden ble avsluttet hvor nesten samtlige deltakere satt foran tv-skjermen og fulgte 64kg d puljen.

3 hvite lamper til kursholderene fra Trøndelag for godt kurs 🙂

Referat skrevet av
Christian Lysenstøen.