Emelie på samling 2016 (2)
Foto: Emelie F. Nilsen, OAK, i full sving under samlingen.

REGION ØSTLANDET – SOMMERSAMLING 2016
Regionen inviterte til den årlige sommersamlingen i klubbhuset til
Gjøvik AK, på Gjøvik Stadion, lørdag 25. og søndag 26. juni 2016.

Stor innsats og godt utbytte på samling i Østlandet Vektløfterregion.

Her er referat fra Rebecca Tiffin:
Vi var til sammen 12 løftere på regionssamlingen, hvorav 2 var ungdom/juniorløftere
og 1 var “gjesteløfter” fra Tønsberg. Det var med løftere fra totalt 4 av regionens klubber.
Instruktør var Torstein Dæhlin, med hjelp av Yngve Apneseth og Olav Johansen

Det ble gjennomført 2 vektløfterøkter på lørdag. Fokuset var på å dra seg under stanga
i både rykk og vending. Torstein filmet en del løft under økt 1 som vi analyserte under
teoriøkten. Da var fokuset på hva man skal se etter og hvordan man skal bruke
analyse-program. Det ble også tid til bading og teambuilding på Fastland, da vi var
heldige med været på lørdag.

På kvelden var grillsjef Andreas Nordmo Skauen på plass og grillet burgere til deltakerne.

På søndag var det en økt med god tid til uttøying etterpå. Alle oppvarmingene var felles og
foregikk ute på Gjøvik Stadion.

Sommersamling 2016 alle