Regionens strategiplan 2017-2020

logo_and_slogan

STRATEGIPLAN 2017 – 2020

Denne planen er en integrerende del av strategien til Norges Vektløfterforbund.
Regionens motto er: Utvikling, samarbeid og idrettsglede.

SITUASJONSANALYSE

KLUBBER
Regionen har for tiden 12 medlemsklubber, nemlig Christiania AK, Gjøvik AK,
Halden SI,  IL Kraftsport, Jeløy AK, Lenja AK, Lørenskog AK, Moss SIK, Oslo AK,
Spydeberg Atletene,  T & IL National og Valdres Treningsklubb.

Av disse er 7 aktive, hvilket innebærer at de arrangerer stevner, kurs, etc. for vektløftere.

DOMMERE
Hvor trenger vi flere dommere?

Klubb                                     Dommere                   Stevner 2017             Mesterskap 2017

Gjøvik                                                19                                  1                          RM 5-kamp
Spydeberg Atletene                      14                                16
T & IL National                               11                                20
Oslo AK                                               7                                  4
Christiania AK                                  2                                   1                          RM
Lenja AK                                             2                                  0
Lørenskog AK                                   2                                   0                                            

Totalt                                                57                                 42         

Behovet for flere dommere er særlig til stede i Akershus og Oslo.

Internasjonale dommere
NVF har tjue internasjonale dommere. Vår region har to. Det burde kanskje vært fem?

Dommerinstruktører – bør ikke regionen ha egne?
– For tiden er kun to dommerinstruktører i virksomhet i NVF, og ingen i vår region.
– NVFs råd er at vi finner og bygger opp person(er) som er interessert i dette.

TRENERE
Trenger vi flere med trenerkurs?

Klubb                                     Trener 1 kurs

Christiania AK                                   10
Gjøvik                                                    4
Lørenskog AK                                      3
Oslo AK                                                 3
Spydeberg Atletene                          2
Lenja AK                                               1
T & IL National                                   1       

Totalt                                                  24

– Vi bør øse på med Trener 1 kurs – mens vi venter på Trener 2 kurs.
– At mange tar kurset, styrker den generelle kompetansen til klubber og utøvere.
– Trener 2 kurs ønsker NVF å få ferdig i løpet av januar 2017.

REGIONSTRENERORDNING
Begrepet `Regionstrener´ benyttes for tiden uten at kvalifikasjoner, oppgaver, honorar, etc. er nærmere definert. NVF satser på å ha en ferdig utviklet regionstrenerordning i år 2018.

I mellomtiden oppfordres regionene til å skaffe seg regionstrenere og etablere regionslag.

RESULTATER 2013 – 2016
Regionen har gjennomgått en utvikling i de fire sesongene siden reetableringen i 2013.

 • Kontakt er etablert med de 4 idrettskretsene Akershus, Oppland, Oslo og Østfold.
 • Dette har resultert i at regionen nå er i stand til å yte en viss økonomisk støtte til de av medlemsklubbene som arrangerer NM, ØM og RM innenfor regionens grenser.
 • Regionen har siden reetableringen gjennomført en årlig regional ungdomssamling på Gjøvik og har likeledes vært representert på Allaktivitetsdagene for 4.-klassinger i Østfold.
 • Lovpålagt regionsmesterskap er hvert år blitt arrangert.
 • Trenerkurs, dommerkurs og løfterkurs er blitt arrangert.
 • Regionen har etablert egen webside og Facebookside.

MÅL 

GENERELT
Klubbene er fundamentet. Det er de som har treningslokaler, utstyr og medlemmer. Klubbene arrangerer stevner og rekrutterer medlemmer. Uten klubber, intet NIF, særforbund eller region.

Regionens generelle mål er derfor å være et effektivt serviceorgan for våre medlemsklubber.

MÅL FOR PERIODEN 2017-2020

 1. Bidra til å utvikle medlemsklubbene i regionen.
 2. Stimulere til stevneaktivitet innen regionen.
 3. Samarbeide om rekruttering til medlemsklubbene.

STRATEGI
Strategi er å gjøre de riktige tingene. Taktikk er å gjøre tingene riktig.
Hva skal gjøres for å nå målene?

 1. Det skal holdes trenerkurs og dommerkurs.
 2. Det skal utvikles en regionstrenerordning.
 3. Det skal gjennomføres samlinger og rekrutteringstiltak.

TAKTIKK
Gjennom de taktiske elementene settes strategien ut i praksis. De taktiske elementene er nedfelt i regionens handlingsplan. Aktiviteter og tiltak settes ut i livet i henhold til regionens handlingsplan.

Et meget viktig strategisk og taktisk element i den videre utviklingen i regionen er en regionstrenerordning. Med dyktige regionstrenere som kan være instruktører på samlinger og kurs, foreta klubbesøk, være lagledere på store stevner, etc., vil mye være vunnet.

Østlandet Vektløfterregion
v/styret