Regionssamling Olympiatoppen 2018

Lørdag 12. mai 2018 gjentok vi suksessen fra året før, regional ungdom- og treningssamling på Toppidrettssenteret i Oslo. I år som året før startet dagen med teori, etterfulgt av praksis.

Dagen startet da klokken tikket 09.00, 15 utøvere fra seks klubber i regionen er samlet i et møterom på Olympiatoppen for teori. Her hadde regionstrener Fredrik Gyllensten et godt innslag om arbeidskrav i vektløfting, oppvarming og bevegelighetstrening. Fredrik snakket om treningsprinsipper og faktorer som er viktige for å bli en god vektløfter. Han var også innom tema om hvor viktig beinstyrken er for vektløftere, dette basert på en del russisk forskning. Antidoping og ren trening ble også nevnt.

I teorien ble alle oppfordret til å vurdere egen løfting og finne sine svakheter utifra trenings-prinsippene og faktorene som ble nevnt. Med dette skulle alle kunne gjøre en egen arbeidskrav-analyse for egen løfting.

Etter lunsj samles alle til felles oppvarming med regionstrener Egon Vee-Haugen, etterfulgt av litt mer treningsspesifikk oppvarming med Fredrik Gyllensten.

Løftere med eget program oppfordres alltid å følge dette av våre trenere, selv om de deltar på samling. De andre løfterne kjørte opplegg i regi fra regionstrenerne våre. I praksisen skulle man jobbe på det vi hadde lært fra teorien og alltid utføre løft utifra «kvalitetsmetoden». «Kvalitetsmetoden» vil si at du ikke skal legge på mer vekt på stangen med mindre hver repetisjon er utført med utsøkt teknikk. Er det derimot en dårlig repetisjon eller et dårlig sett, da skal du ta av litt vekt og jobbe deg oppover igjen.

Alt i alt ble dette en god dag med hyggelig stemning fra start til slutt, og noen avsluttet rykk og støt-økta med noen ekstra tunge, men sterke løft.

Vi er gledelig fornøyd med samlingen i år så vel som ifjor, og ser fram mot å gjøre denne vår-samlingen i Oslo til en tradisjon.

Celine Mariell Bertheussen
Styremedlem i Østlandet Vektløfterregion