Regionssamlingen i Oslo – oppsummering

Egon Vee-Haugen (4)Fredrik Kvist Gyllensten
Egon Vee-Haugen                                                      Fredrik Kvist Gyllensten

VÅR FØRSTE REGIONSSAMLING PÅ TOPPIDRETTSSENTERT I OSLO

Lørdag 06. mai 2017

Norsk vektløfting er inne i starten på en regionsreform. Mye skjer nå for første gang i vår region. Vi fikk I januar for første gang vår regionstrenerordning på plass, da vi oppnevnte våre regionstrenere. Og for første gang er en regionssamling i vektløfting avholdt i Oslo.

Regionssamlingen på Toppidrettssenteret var imøtesett med både interesse og spenning. Det møtte 23 deltakere fra i alt 8 klubber til samlingen. Det må sies å være meget bra, med tanke på at vi hadde kun plass til 14 deltakere på den praktiske delen av samlingen..

Og la det være sagt med én gang, instruktørene på samlingen, våre nyoppnevnte regionstrenere, Fredrik Kvist Gyllensten og Egon Vee-Haugen, innfridde alle forventninger i sitt første oppdrag for vår region.

Programmet besto av to deler – en teoridel med videofremvisning og foredrag, før lunsj og en praktisk del etter lunsj. Av plasshensyn var den praktiske delen begrenset til 14 deltakere.

Emne for den teoretiske delen fra kl. 09.00 – 12.00 var:
Hvordan kan vi løfte nivået på vektløfteridretten i vår region?

Det hele startet med videofremvisning og foredrag av Fredrik.

Så ble deltakeren delt i tre grupper for et halvtimes gruppearbeid der temaet var hvordan vi kan fremme vektløfting i vår region – både med hensyn til breddeidrett og toppidrett. Det ble både sett på utfordringer og på gode ideer. Gode treningslokaler er en mangelvare i Oslo-området. Nyttige tiltak er for eksempel godkjente løfterskoler.

På veien mot toppidrett kan regionslag være et godt virkemiddel. Når vi er gjennom den første innkjøringsfasen av vår regionstrenerordning, vil dette med regionslag bli satt i fokus av regionsstyret.

 Så kjørte Fredrik et interessant foredrag med videovisning om prinsipper for vektløfting, med temaer som:

– Hvilke faktorer påvirker ytelsen i vektløfting?
– Prinsipper for teknikk og styrke i rykk og støt.
– Hva begrenser ytelsen til de beste løfterne i Norge?
– Hvor mye knebøy trener eliteløftere?

Til slutt ble spørsmålet om hvordan få muskelvekst og styrke uten doping behandlet.

Etter lunsj i kantinen på Toppidrettssenteret, kom praktisk del fra kl. 13.00 – 17.00.

På de 2 plattingene som sto til disposisjon ble deltakeren delt i 4 grupper. Prinsippene var at alle hjelper hverandre med skivepåsetting, etc. Alle løfterne lytter til instruksjonene. Og begge instruktørene instruerer alle.

Oppsummering:
Regionstrenerne fikk sin ilddåp, og samlingen ble meget vellykket. Undertegnede var særlig godt fornøyd med den fine dialogen mellom instruktørene og deltakerne.

Det har kommet flere positive tilbakemeldinger der det blant annet blir gitt uttrykk for at man håper at dette blir gjentatt. Nå skal man være forsiktig med å spå, særlig om fremtiden, som den danske tegner og humorist Storm P. sa det, men jeg våger likevel å spå at vi kommer til å gjenta dette til neste år.

Oslo, 07. mai 2017
HMA