Styremøte 2016-02 – referat

Logo ØVR standard

REGIONSSTYREMØTE 2016-02

Lørdag 05. mars, Spydeberghallen, Spydeberg.

Styremøtet ble avholdt rett etter gjennomført regionsting den 05.mars 2016.
Hovedformålet med møtet var konstituering av og fordeling av arbeidsoppgaver blant medlemmene av det nye styret.

Referat fra møtet ses her: Styremøte 2016-02, referat