Regionsstyremøte – referat !

logo_and_slogan
REFERAT FRA REGIONSSTYREMØTE NR. 2017 – 02

Lørdag 04. mars, rett etter regionstinget ble styremøte avholdt
i Spydeberghallen.

Her er referatet: Styremøte 2017-02, referat

Protokoll fra regionstinget vil bli lagt ut så snart den er godkjent
og signert av dem som ble valgt til å gjøre det.