Regionsting 2016 – tingdokument

Logo ØVR standard

REGIONSTINGET 2016 – DOKUMENTER
Lørdag 05. mars 2016, kl. 12.00, Spydeberghallen, Spydeberg.

Tingdokumentene  sendes ut senest én uke før tinget.
Det er nå én uke til tinget, og dokumentene kan lastes ned her: Ting 2016 – tingdokument

Vel møtt på regionstinget 2016 !