Regionsting 2017 – innkalling

Logo ØVR standard

Organisasjonsnr. 911 784 300

Til: Lag tilsluttet Østlandet Vektløfterregion
Kopi: Norges Vektløfterforbund

Oslo, 21. januar 2017

INNKALLING TIL REGIONSTING 2017

Tid og sted
Lørdag 04. mars 2016, kl. 12.00
, i Spydeberghallen, Spydeberg.

Saksliste
Fullstendig saksliste og saksdokumenter med forslag sendes senest 1 uke før regionstinget.

Tinget

  • Regionstinget er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter.
  • På tinget kan ikke behandles forslag om endring i lov og bestemmelser som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

Representanter
Idrettslagene bes vennligst om å sende inn:

  • Påmelding av tingrepresentanter, senest 1 uke før regionstinget.
  • Delegasjoner skal være sammensatt i henhold til NIFs lov § 2-4 om kjønnsfordeling. Der det velges 2 eller flere representanter skal begge kjønn være representert.

Forslag sendes senest innen lørdag 18. februar 2016.
Dette gjelder:

  • Forslag på kandidater til styreverv og andre tillitsverv.
  • Forslag som skal behandles på regionstinget.

Forslag på kandidater til styreverv og andre tillitsverv (unntatt valgkomiteen) sendes til valgkomiteens leder, Tor Eric Sivertsen, på e-post: sivertsin87@gmail.com.

Påmelding av tingrepresentanter og forslag som skal behandles på regionstinget sendes til Hans Martin Arnesen på e-post: h.m.arnesen@gmail.com.

Skyldig årskontingent medfører tap av stemmerett og andre rettigheter på regionstinget.  Årskontingenten, kr 100,-, overføres til regionens
konto nr. 1503.35.84781.

Representasjon på regionstinget
På regionstinget møter med stemmerett:

  1. a) Styret i Østlandet Vektløfterregion.
  2. b) 1 representant for tilsluttet lag med medlemstall til og med 20 medlemmer.
    2 representanter for tilsluttet lag med medlemstall fra og med 20 medlemmer.

Representanter fra overordnet organisasjonsledd har tale- men ikke stemmerett på regionstinget.

Velkommen til regionsting 2017 !

Østlandet Vektløfterregion
v/styret

Vedlegg: Årsberetning 2016 – ØVR