Regionsting 2017 – påminnelse!

OIK Kurs

REGIONSTING 2017 – PÅMINNELSE !

Regionstinget avholdes lørdag 04. mars 2017,
kl. 12.00,
i Spydeberghallen, Spydeberg.

Forslag sendes senest innen lørdag 18. februar 2017.
Dette gjelder:

  • Forslag på kandidater til styreverv og andre tillitsverv.
  • Forslag som skal behandles på regionstinget.

Forslag på kandidater til styreverv og andre tillitsverv (unntatt valgkomiteen) sendes til valgkomiteens leder, Tor Eric Sivertsen, på e-post sivertsin87@gmail.com.

Representanter
Idrettslagene bes vennligst om å sende inn:

  • Påmelding av tingrepresentanter, senest 1 uke før regionstinget.
  • Delegasjoner skal være sammensatt i henhold til NIFs lov § 2-4 om kjønnsfordeling. Der det velges 2 eller flere representanter skal begge kjønn være representert.

Påmelding av tingrepresentanter og forslag som skal behandles på regionstinget sendes til Hans Martin Arnesen på e-post h.m.arnesen@gmail.com.

Innkalling her:  Ting 2017 – innkalling

Årsberetning her: Årsberetning 2016.