Regionsting 2017 – tingdokumenter !

logo_and_slogan

REGIONSTINGET – LØRDAG 04. MARS 2017 I SPYDEBERGHALLEN

Vi sender med dette ut tingdokumentene til årets regionsting i Spydeberghallen.
Se: Ting 2017 – tingdokument.

Siste frist for å melde på tingrepresentanter er lørdag, 25. februar 2017.
For å få stemmerett på tinget, må medlemsklubbens årskontingent til regionen
være betalt. Årskontingenten er kr 100,-. Regionens kontonr. er 1503.35.84781.

Det skjer mye spennende på regionsfronten i norsk vektløfting for tiden !

Så vi ser fram til å møte dere på regionstinget !