Østlandet Vektløfterregion – valg

På regionstinget til Østlandet Vektløfterregion, lørdag 03.
mars 2018 i Spydeberghallen, ble det vedtatt å øke antall
medlemmer i styret fra 5 til 7, inklusiv leder og nestleder.
Valgene ga følgende utfall:

STYRET
– Leder, Hans Martin Arnesen, IL Kraftsport
– Nestleder, Johan Thonerud, Spydeberg Atletene
– Styremedlem, Andreas Nordmo Skauen, Oslo AK
– Styremedlem, Asta Rønning Fjærli, Oslo AK
– Styremedlem, Geir Johansen, T & IL National
– Styremedlem, Nicolai Roness, Gjøvik AK
– Styremedlem, Celine Mariell Bertheussen, Spydeberg At
– Varamedlem, Dag Alexander Klethagen, Gjøvik AK

REVISORER
– 1. revisor, Jan Baggerud Larsen, IL Kraftsport
– 2. revisor, Eva Grøndahl Lundberg, Spydeberg Atletene

VALGKOMITÈ
– Leder, Rebecca Tiffin, Oslo AK
– Medlem, Stig Mistereggen, IL Kraftsport
– Medlem, Bjørn Tore Olsen, Spydeberg Atletene
– Varamedlem, Fredrik Kvist Gyllensten, Christiana AK

Tingprotokoll er oversendt til dem som på tinget ble valgt til å
kontrollere og signere protokollen.