Regionsting – valgutfall

logo_and_slogan

REGIONSTINGET 2017 – VALGUTFALLET

Lørdag 04. mars 2017, Spydeberghallen, Spydeberg.

Det var 8 fremmøtte på regionstinget, alle stemmeberettigede.
Tingprotokollen vil bli lagt ut på regionens side, så snart den er
godkjent og signert.

Utfallet av valget ble:

Styret
Leder  Hans Martin Arnesen, IL Kraftsport,                                     2 år – gjenvalg
Nestleder Johan Thonerud, Spydeberg Atletene,                           1 år – ikke på valg
Styremedlem Kristin Hagset, Christiania AK,                                  1 år – ikke på valg
Styremedlem Andreas Nordmo Skauen, Oslo AK,                         2 år – gjenvalg
Styremedlem Celine Mariell Bertheussen, Spydeberg Atletene, 2 år – ny
Varamedlem Dag Alexander Klethagen, Gjøvik AK,                       1 år – gjenvalg

Revisorer
1. revisor Jan Baggerud Larsen, IL Kraftsport,                                1 år – gjenvalg
2. revisor Hilde Næss, Lørenskog AK,                                              1 år – gjenvalg

Representant(er) til ting i overordnede organisasjoner
Styret velger representant(er).

Valgkomité
Leder Tor Eric Sivertsen, Gjøvik AK,                                                 1 år – gjenvalg
Medlem Rebecca Tiffin, Oslo AK,                                                      1 år – ny
Medlem Bjørn Tore Olsen, Spydeberg Atletene,                            1 år – gjenvalg
Varamedlem Fredrik Kvist Gyllensten, Christiania AK,                  1 år – gjenvalg