Regionstinget 2016 – valgutfall

Logo ØVR - perfekt, mindre

REGIONSTING 2016
Lørdag 05. mars 2016, Spydeberghallen, Spydeberg.

Tingprotokollen vil bli lagt ut her på siden, så snart den er godkjent og signert.

Det var 8 fremmøtte, hvorav 7 stemmeberettigede.
Utfallet av valget ble:

Styret
Leder Hans Martin Arnesen, IL Kraftsport,                    1 år – ikke på valg
Nestleder Johan Thonerud, Spydeberg Atletene,         2 år – gjenvalg
Styremedlem Rebecca Tiffin, Oslo AK,                            1 år – ikke på valg
Styremedlem Kristin Hagset, Christiania AK,                 2 år – ny
Styremedlem Andreas Nordmo Skauen, Oslo AK,        1 år – ikke på valg
Varamedlem Dag Aleksander Klethagen, Gjøvik AK,    1 år – ny

Revisorer
1. revisor Jan Baggerud Larsen, IL Kraftsport,               1 år – gjenvalg
2. revisor Hilde Næss, Lørenskog AK,                              1 år – ny

Representant(er) til ting i overordnede organisasjoner
Styret fikk fullmakt til å velge representanter til ting og møter i overordnede organisasjoner.

Valgkomité
Leder Tor Eric Sivertsen, Gjøvik AK,                                 1 år – ny
Medlem Leik Simon Aas, T & IL National,                       1 år – gjenvalg
Medlem Bjørn Thore Olsen, Spydeberg Atletene,         1 år – gjenvalg
Varamedlem Fredrik Kvist Gyllensten, Christiania AK, 1 år – gjenvalg