Klubbesøk hos T & IL National

Regionstrenerne Fredrik Kvist Gyllensten og Egon Vee-Haugen
har hatt sitt første klubbesøk hos T & IL National, Sarpsborg.

Fredag 13. april 2018 gjennomførte regionstrenerne  et klubbesøk hos
T & IL National. Det var godt oppmøte med syv løftere som var med på
samlingen, i tillegg til et par personer som var der for å observere.

Treningen startet med en orientering fra Fredrik og litt spørsmål og svar
som løfterne hadde, før vi gikk over til en felles oppvarming ledet av Egon.
Deretter trente noen av utøverne sitt eget program, mens andre fulgte
trenerne sine oppgaver. Alle valgte likevel å trene både rykk og støt, slik
at de fikk verdifull teknikktrening med regionstrenerne til stede.
Treningen varte til rundt kl. 21.00, og løfterne virket meget fornøyde
med klubbesøket.

De som deltok fra T & IL National var:
Ingvild Solberg Hansen, Steinar Aleksander Aas, John Vidar Lund,
Harald Borgebund, Leik Simon Aas,
Ole Martin Aas og Richard Minge.