Rekrutter og regionslag

Regionen ønsker å introdusere rekrutter og regionslag, all nødvendig informasjon finner du nedenfor i dette innlegget.

Rekrutter

Da Norges Vektløfterforbund fikk seg en ny sportssjef og landslagtrener, Jarleif Amdal, har strukturen rundt senior-landslaget endret seg. Eksempelsvis at landslaget består nå fast av fem kvinner og fem menn som plukkes ut hvert år av sportsutvalget.

Det kommer også fordeler for regionene spredd over landet vårt med den nye strukturen til Amdal. Hver region velger ut *opp til åtte rekrutter, og da er det opp til fire av hvert kjønn. Disse velges ut i samme periode som landslaget og godkjennes av Amdal. De to beste rekruttene i regionen, én av hvert kjønn, får muligheten til å delta på landslagssamlinger når det arrangeres i egen region. Regionstrenerne i regionen samlingen avholdes stiller også opp på landslagsamlingen for å støtte landslagstreneren ved behov.

*Det er viktig å konkretisere at antall rekrutter er “opp til”, så det er til syvende og sist sportsjefen som godkjenner de som regionen plukker ut. Eksempelsvis at regionen plukker ut fem løftere kan det komme tilbake at sportsjefen kun godkjenner tre av dem.

Hensikten med dette er at de som plukkes ut som rekrutter er regionens potensielle landslagsutøvere. Videre er det ment som motivasjon som et steg videre mot landslaget.

For året 2018 er disse løfterne plukket ut som rekrutter fra Østlandet Vektløfterregion:

 • Melissa Schanche – Spydeberg Atletene
 • Marie Mossige Grythe – Spydeberg Atletene
 • Maren Fikse – Gjøvik AK
 • Daniel Roness Strand – Spydeberg Atletene
 • Eirik Mølmshaug – Lørenskog Atletklubb
 • Leik Simon Aas – T & IL National

Ved forrige landslagsamling som fant sted på Olympiatoppen toppidrettssenter 19.-22. april 2018 deltok begge våre regionstrenere fordelt på dagene samlingen strakte seg utover. De to rekruttene som deltok disse dagene var Maren Fikse og Daniel Roness Strand.

_______________________________

Regionslag

Regionslaget derimot er noe annet enn rekrutter, dette er regionens fire beste kvinnelige løftere og fire beste mannlige løftere. I vår region har vi valgt å bruke samme krav til å velge ut regionslaget som brukes til rekruttene, bare at lista går litt lengre. Løfterne som blir tatt ut til regionslaget blir basert på beste Sinclair. Disse blir ikke godkjent av sportssjefen, men uttaket godkjennes av regionsstyret.

Meningen med regionslaget er bla. for å bistå videreutvikling av løftere som er potensielle rekrutter. Regionslaget vil ha egne samlinger i regi av regionen hvor det vil være lærerik teori og de vil få tettere oppfølging på løftingen sin. Regionstrenerne har også et ønske om å kunne støtte den enkelte løfters klubbtrener med planlegging av trening om dette er ønskelig. Dette fungerer også som et delmål for flere slik at man kan ha flere mål og strekke seg etter på veien mot et potensielt hårete mål.

Det regionen og regionstrenerne forventer av utøverne som blir plukket ut til regionslag er først og fremst at de er motiverte. At løfterne har et ønske om å hevde seg i vektløfting, og at dette er idretten de ønsker å satse på er en viktig del for å bli plukket ut til regionslag. De skal stille opp på samlinger så langt det lar seg gjøre og alle utøverne skal gjennom e-læringsmodulen Ren Utøver.

For året 2018 er disse løfterne plukket ut til regionslaget i Østlandet Vektløfterregion:

Kvinner:

 • Melissa Schanche – Spydeberg Atletene
 • Marie Mossige Grythe – Spydeberg Atletene
 • Maren Fikse – Gjøvik AK
 • Kaia Hillesdal – Lørenskog AK

Menn:

 • Daniel Roness Strand – Spydeberg Atletene
 • Tor Kristoffer Klethagen – Gjøvik AK
 • Eirik Mølmshaug – Lørenskog AK
 • Leik Simon Aas – T & IL National

_______________________________

I helgen ble den aller første regionslagsamlingen avholdt i lokalene hos Spydeberg Atletene i Spydeberg, lørdag 19. mai.

Til stede var begge regionstrenerne Fredrik Gyllensten og Egon Vee-Haugen, og fire løftere fra regionslaget. Melissa Schanche, Tor Kristoffer Klethagen, Eirik Mølmshaug og Leik Simon Aas.

Oppsummering fra regionstrener Egon Vee-Haugen:

Oppsummering av samling for regionslaget.
Deltakere:
Tor Kristoffer Klethagen
Eirik Mølmshaug
Melissa Schanche
Leik Simon Aas

Dagen startet med at Fredrik informerte om dagens program og hva den teoretiske delen skulle inneholde. Oppvarmingen til 1. økt hadde vi på den nye friidrettsbanen som ligger rett utenfor treningslokalet. Vi skulle ha to treninger denne dagen, så det ble fokusert på hurtighet/teknikk med lette vekter i styrkerykk og styrkevending m/overstøt i 1.økt.

Etter lunsj hadde vi en time med teori med hovedfokus på planlegging av trening og hva som skulle til for å forbedre resultatene. Eksempelvis hva som skulle til i knebøy for å forbedre støtresultatet. Hver enkelt av deltagerne fikk i oppgave å sette opp en langtidsplan og sende til regionstrenerne.

I siste økt skulle deltagerne løfte maks i rykk og støt, med 2 rep til å begynne med helt til teknisk utførelse ikke var som den skulle på rep nr 2. Deretter var det single løft opp til maksimal vekt.

Det viste seg at det var flere av løfterne som var i god form, og det må nevnes at Melissa tok 87 kg i rykk og 100 kg i støt etter en hard treningsperiode.

Avslutningsvis fikk utøverne velge en styrkeøvelse etter hva de hadde behov for.
Vi fikk bare positive signaler fra deltagerne og de syntes dette var et godt tiltak fra regionen.

Med vennlig hilsen
Egon Vee-Haugen

_______________________________

Publisert av:
Celine Mariell Bertheussen
Styremedlem
Østlandet Vektløfterregion