RM Østlandet 2016 – puljer !

Logo ØVR & SAt

RM VEKTLØFTING ØSTLANDET 2016 – PULJER !

Lørdag 15. oktober 2016, kl.10.00, Spydeberghallen, Spydeberg.

Påmeldte & puljer
Påmeldingsfristen er ute. Det er 55 påmeldte, dvs. samme antall som i fjor.
Her er den preliminære stevneprotokollen: RM 2016 – puljer

Løftere som veier inn i en annen vektklasse enn påmeldt, kan komme i en
annen pulje.

Korrektur
Arrangøren ber om korrektur (på navn, fødselsdato, etc.).
Kontakt  johan@gymthonerud.no